12 2022
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
2004 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 101
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
09.08.2022 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ -Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına,
-Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınmasına,
-Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine,
-Maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlara,
yönelik açıklamalar hk.

27.07.2022 26.07.2022 Tarih ve 5872 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar

23.07.2022 540 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 459 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

23.07.2022 539 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarını belirlenmesi hk.

21.07.2022 20.07.2022 Tarih ve 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

19.07.2022 60 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 61,12)

08.07.2022 07.07.2022 Tarih ve 5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan yemek bedeli istisnası tutarı 51 TL olarak, (10) numaralı bendinde yer alan ulaşım bedeli istisnası tutarı 25,50 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

28.06.2022 27.06.2022 Tarih ve 5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

31.05.2022 142 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 3 Haziran 2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

31.05.2022 538 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

26.05.2022 320 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

20.05.2022 42 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

14.05.2022 537 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanuna eklenen; mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

14.05.2022 20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

21.04.2022 41 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.04.2022 08.04.2022 Tarih ve 7394 Sayılı Kanun Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

05.04.2022 59 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 33,63)

01.04.2022 31.03.2022 Tarih ve 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

29.03.2022 28.03.2022 Tarih ve 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

01.03.2022 28.02.2022 Tarih ve 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft