23 2019
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1769 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 89
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
07.08.2019 06.08.2019 Tarih ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.08.2019 06.08.2019 Tarih ve 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.08.2019 508 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş
vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar hk.

02.08.2019 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ -Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
-Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,
altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter
kayıtlarına alınabilmesi
hususlarında açıklamalar hk.

27.07.2019 6 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.07.2019 17.07.2019 Tarih ve 7186 Sayılı Kanun Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

04.07.2019 52 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 8,84)

17.06.2019 16.06.2019 Tarih ve 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

01.06.2019 507 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

01.06.2019 1 Seri Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hk.

15.05.2019 14.05.2019 Tarih ve 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kambiyo Muamelelerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Nispetine Dair Karar

29.04.2019 116 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır

12.04.2019 6 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Ülkemizde üretilerek ihraç
edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil,
kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu
kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum
yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin
ÖTV tutarlarının, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin
düşürülerek sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda
rekabet gücümüzün artırılması amacıyla, iadesine yönelik
uygulama usul ve esaslar hk.

05.04.2019 51 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 0,01)

04.04.2019 1 Seri Nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

29.03.2019 115 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

28.03.2019 26 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

23.03.2019 25 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.03.2019 114 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar,
25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

22.03.2019 21.03.2019 Tarih ve 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft