24 2020
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1864 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 94
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
17.11.2020 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

01.11.2020 132 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

19.10.2020 55 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 5,29)

07.10.2020 520 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

30.09.2020 29.09.2020 Tarih ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

01.09.2020 4 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ 1 seri no.lu Tebliğin, ilişkili kişi ve belgelendirmeye ilişkin bölümleri yeniden düzenlenerek ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, ayrıca transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntemler ve peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürelerin yer aldığı bölümleri, 6728 sayılı Kanuna uygun olarak, yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2020 77 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri hk.

30.08.2020 29.08.2020 Tarih ve 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.08.2020 29.08.2020 Tarih ve 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

28.08.2020 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58) Tebliğ No: 2008-32/34’de değişiklik yapılması hk.

21.08.2020 20.08.2020 Tarih ve 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

08.08.2020 07.08.2020 Tarih ve 2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.07.2020 30.07.2020 Tarih ve 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31.07.2020 30.07.2020 Tarih ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30.07.2020 519 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi yeniden düzenlenmiş, mezkur madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Bu Tebliğ ile mezkûr 370 inci maddede yer alan yetkiye istinaden; ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

09.07.2020 08.07.2020 Tarih ve 2728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

09.07.2020 54 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 2,20)

03.06.2020 02.06.2020 Tarih ve 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar
(Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir)

28.05.2020 131 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

27.05.2020 312 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 301 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak bir takım değişiklikler yapılmıştır. Anılan Tebliğ’de bu hususa ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft