10 2019
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1786 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 90
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
03.12.2019 309 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamalar hk.

28.11.2019 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

20.11.2019 308 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatı ile hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esasların belirlenmesi hk.

13.11.2019 1 Seri Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hk.

08.11.2019 28 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.10.2019 120 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.10.2019 4 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C) Tecil faizi oranı yıllık % 19 olarak belirlenmiştir.

24.10.2019 119 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe, Nusaybin İlçelerindeki Mükellefler Tarafından Verilmesi Gereken Bazı Beyanname/Bildirim Verme/ Ödeme Süreleri ile E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.

19.10.2019 511 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.10.2019 510 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 240 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.10.2019 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler hk.

19.10.2019 3 Seri Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.10.2019 118 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hk.

15.10.2019 53 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 16,97)

15.10.2019 27 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

02.10.2019 01.10.2019 Tarih ve 1594 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

26.09.2019 117 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle, Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması hk.

07.08.2019 06.08.2019 Tarih ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.08.2019 06.08.2019 Tarih ve 1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.08.2019 508 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş
vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar hk.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft