20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1936 kayıt bulundu. < 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 > Sayfa 12 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
09.11.2018 08.11.2018 Tarih ve 323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.11.2018 2018/4 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2012/1 Sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikler hk.

31.10.2018 31.10.2018 Tarih ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar

10.10.2018 21 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.10.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Tebliğ No: 2008-32/34’in mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte yapılan düzenleme hk.

05.10.2018 50 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (%14,03)

02.10.2018 01.10.2018 Tarih ve 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar

24.09.2018 23.09.2018 Tarih ve 132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

14.09.2018 13.09.2018 Tarih ve 91 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

06.09.2018 3 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda tecil faizi oranı yıllık %22 oranında, gecikme zammı her ay için ayrı ayrı %2 oranında uygulanacaktır.

06.09.2018 20 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

04.09.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

31.08.2018 29.08.2018 Tarih ve 48 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar

18.08.2018 73 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri hk.

18.08.2018 4 Seri Nolu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar ve 3 seri no.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğinde değişiklikler hk.

15.08.2018 14.08.2018 Tarih ve 22 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31.07.2018 31.08.2018 Tarih ve 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin uzatılması hk.

25.07.2018 109 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Temmuz 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

09.07.2018 501 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar hk.

06.07.2018 500 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

< 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft