20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1936 kayıt bulundu. < 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 > Sayfa 8 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
27.12.2019 29 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2020 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır (17.300 TL)

27.12.2019 7 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

27.12.2019 2019/1 Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret

26.12.2019 121 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Kahramanmaraş İli Göksun İlçesindeki mükellefler tarafından, 26 Aralık 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Aralık 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

24.12.2019 21.12.2019 Tarih ve 7201 Sayılı Kanun Kanunun 8 inci maddesi ile Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

23.12.2019 512 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 22,58)

23.12.2019 22.12.2019 Tarih ve 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (%12)

07.12.2019 05.12.2019 Tarih ve 7194 Sayılı Kanun Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

03.12.2019 309 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamalar hk.

28.11.2019 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

20.11.2019 308 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulduğu ve izlendiği yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesapların 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatı ile hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda söz konusu kıymetlerin alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esasların belirlenmesi hk.

13.11.2019 1 Seri Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hk.

08.11.2019 28 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.10.2019 120 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.10.2019 4 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C) Tecil faizi oranı yıllık % 19 olarak belirlenmiştir.

24.10.2019 119 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe, Nusaybin İlçelerindeki Mükellefler Tarafından Verilmesi Gereken Bazı Beyanname/Bildirim Verme/ Ödeme Süreleri ile E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.

19.10.2019 511 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.10.2019 510 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 240 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.10.2019 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler hk.

19.10.2019 3 Seri Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

< 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft