20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1936 kayıt bulundu. < 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 6 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
17.04.2020 127 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

04.04.2020 8 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.03.2020 68 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması hk.

26.03.2020 1 seri nolu SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri İlgili mevzuat çerçevesinde belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

26.03.2020 25.03.2020 Tarih ve 7226 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.03.2020 518 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar hk.

23.03.2020 126 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri - 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

22.03.2020 3 Seri Nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması hk.

22.03.2020 21.03.2020 Tarih ve 2278 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.03.2020 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesi hk.

17.03.2020 125 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

03.03.2020 12 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A) Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 31 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

03.03.2020 7 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) Tebliğ No: 2008-32/34’de değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 02.03.2020 Tarih ve 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.02.2020 124 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

20.02.2020 517 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.
Bu Tebliğde 379 uncu maddeye ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir.

14.02.2020 30 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

09.02.2020 7 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft