20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1936 kayıt bulundu. < 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 3 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
09.02.2021 525 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlar

05.02.2021 34 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

04.02.2021 03.02.2021 Tarih ve 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

04.02.2021 03.02.2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar

02.02.2021 01.02.2021 Tarih ve 3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.01.2021 29.01.2021 Tarih ve 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki özel iletişim vergisi oranları %10 olarak belirlenmiştir.

30.01.2021 29.01.2021 Tarih ve 3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.01.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59) Tebliğ No: 2008-32/34’de değişiklik yapılması hk.

25.01.2021 524 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar hk.

25.01.2021 523 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 396 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2020 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18) Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2020 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Ücret Tarifesi

30.12.2020 2020/1 Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret

30.12.2020 29.12.2020 Tarih ve 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar

29.12.2020 522 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar

29.12.2020 313 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar

29.12.2020 87 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarları

29.12.2020 86 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

29.12.2020 78 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2021 yılı Emlak Vergisi Artırım Oranı (% 4,555)

29.12.2020 65 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft