20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1936 kayıt bulundu. < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 4 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
29.12.2020 53 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi

29.12.2020 53 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Olan Konut, İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

29.12.2020 52 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2021 Yılında Uygulanacak Olan Veraset İntikal Vergisi

29.12.2020 33 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2021 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır (18.900 TL)

29.12.2020 8 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

23.12.2020 22.12.2020 Tarih ve 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

23.12.2020 22.12.2020 Tarih ve 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

23.12.2020 22.12.2020 Tarih ve 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Covid-19 salgını ile mücadele etmek ve insan sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1’e indirilmiştir.

28.11.2020 521 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 9,11)

28.11.2020 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ -Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının
yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
-Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,
altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter
kayıtlarına alınabilmesi
hususlarında açıklamalar hk.

27.11.2020 1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar hk.

17.11.2020 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi İle Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun

01.11.2020 132 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle, 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

19.10.2020 55 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 5,29)

07.10.2020 520 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

30.09.2020 29.09.2020 Tarih ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar

01.09.2020 4 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ 1 seri no.lu Tebliğin, ilişkili kişi ve belgelendirmeye ilişkin bölümleri yeniden düzenlenerek ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, ayrıca transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntemler ve peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürelerin yer aldığı bölümleri, 6728 sayılı Kanuna uygun olarak, yeniden düzenlenmiştir.

01.09.2020 77 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri hk.

30.08.2020 29.08.2020 Tarih ve 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.08.2020 29.08.2020 Tarih ve 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

< 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft