20 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
08.01.2008
SORU : Şirketimiz, Hollanda'daki bir firmadan, bilgisayar programı (halı deseni çizim programı) satın almıştır. Bu satın almayla ilgili yapmamız gereken işlemler ve yükümlülükler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz ?

Sırma Halı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atilla Yakıt

CEVAP : Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “kurumlar vergisi stopajı”nı düzenleyen 30 uncu maddesi, yabancı kurumların Türkiye kaynaklı gelirlerini vergilemeyi amaçlamaktadır. Böylece yabancı kurumun Türkiye’den sağladığı bilgisayar programı satış geliri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30'uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası gereğince; % 20 oranında tevkifata tabi tutulmuştur.

Ancak konu, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde de değerlendirilmelidir.


Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmalar incelendiğinde, anlaşma metinlerine maddi olmayan duran varlıklar için de hükümler konulduğu görülmektedir.

Hollanda firması tarafından Şirketinize düzenlenen faturalar incelendiğinde, faturalarda Hollanda adresinin yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle Müşavirliğimiz konuyu Türkiye - Hollanda ikili anlaşması çerçevesinde değerlendirmiştir.

Türkiye-Hollanda Anlaşması 27.03.1986 tarihinde imzalanmış, 22.08.1988 tarih ve 19907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Yapılan anlaşmaya göre gayri maddi haklarda stopaj oranı 01.01.1989 tarihinden itibaren %10 olarak belirlenmiştir.

Elde edilen gelirin Hollanda’da vergileniyor olması halinde, Şirketiniz 01.01.1989 tarihinden itibaren işlem bedeli üzerinden %10 stopaj hesaplayacaktır.


Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Sonuçları

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları neticesinde, aynı vergi konusunun her iki ülkede ayrı ayrı vergilendirilmesi gibi hukuki ve adil olmayan vergileme uygulamaları ortadan kaldırılmakta ve bir ülkede yapılan vergileme, diğer ülkede mahsup edilebilmektedir.

Bu durumda, aralarında anlaşma bulunan iki ülke firmalarının vergileme konusunda da mutabakata varması gerekmektedir. Ülkeler arasında akdedilen çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının imkanlarını kullanmak üzere;

• ya fatura bedeli, vergileme tutarı kadar eksik ödenerek, vergileme belgesi mahsup edilmek üzere karşı firmaya gönderilecek

• ya da fatura bedeli tam olarak ödenerek, vergileme bedelinin mahsubu neticesinde, mahsup edilen tutar tekrar müşteri firmanın gelir kayıtlarına girmek üzere geri ödenecektir.


Stopaj Yapma Konumundaki Şirketinizin Yükümlülükleri

Dar mükellef kurumdan bilgisayar programı alımında bulunan Şirketiniz, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince işlem bedeli üzerinden stopaj uygulamak durumunda olup, dar mükellef kurumun mahsup hakkını kullanabilmesi için tevkifata ilişkin muhtasar beyannamenizi, tahakkuk fişinizi ve ödeme makbuzunuzu tercüme ettirip, ilgili ülke konsolosluğu onayından sonra yabancı kuruma iletmeniz gerekmektedir.


Yapılan Stopajla İlgili Kayıtlar

• Karşı firmayla stopaj (mahsup) sonrası bedel ödenmesi konusunda mutabakata varılması halinde, ödenen fatura tutarları 260- Haklar Hesabına açılacak bir alt hesapta takip edilirken, yapılan stopaj da 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alınacaktır.

• Dar mükellef kuruma işlem bedelinin net olarak gönderilmesi halinde, ödenen stopaj bedeli önce maliyetlere alınacak; firmanın mahsup ettiği bedeli daha sonra ödemesi halinde, bu tutar Şirketinizin gelir kayıtlarında yer alacaktır.

• Bilgisayar programı alımında bulunduğunuz firmayla yukarıda önerilen mutabakatın sağlanamaması halinde, ödenen stopaj tutarı maliyet kayıtlarınızda kalacaktır.


Yabancı Kurumdan Sağlanan Bilgisayar Programına İlişkin KDV

KDV Kanunu’nun 1 inci maddesi gereğince Türkiye’de yapılan işlemler katma değer vergisine tabidir.

KDV Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmış olması halinde, işlemin Türkiye’de yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

KDV Kanunu’nun 15 seri nolu Genel Tebliğinde ise “Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurtdışındaki firma olmakla beraber, firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi bulunmaması halinde vergi, KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurtiçindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip, ödenecektir.” denilmektedir.

Bu nedenle, bilgisayar programının kullanılmasıyla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla kdv ödemeniz ve ödenen katma değer vergisini 1 nolu kdv beyannamesiyle indirim konusu yapmanız gerekmektedir.

Ancak satın alınan CD, çip v.s. üzerindeki programların Gümrük İdarelerine beyan edilmek suretiyle de katma değer vergisi mükellefiyetlerinin yerine getirildiği uygulamada görülmektedir.


Bilgisayar Programı İthalatçısının, Programın Ticaretini Yapması Halinde Vergisel Sonuçlar

Yukarıdaki vergisel sonuçlar, programları kendi bünyesinde kullanmak durumunda olan işletmeler için geçerlidir.

Bilgisayar programlarının ticaretini yapmak üzere (yani Türkiye’de başka firmalara satışını yapmak üzere) ithal eden işletmeler, diğer ticari malların ithalindeki uygulamalara tabidir. Bir başka deyişle, sadece katma değer vergisi mükellefiyetini yerine getirecekler, dar mükellefiyette vergi stopajı’na tabi olmayacaklardır.

Önceki Sayfa

Soru girişi üyelere özeldir.
Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft